جهان برای هرکس یکبار است، قدر این یکبار را بدان.
رویدادهای مدرسه
پایه پیش دبستانی : سه شنبه 93/6/25 ساعت 11 الی 12 پایه اول : یکشنبه 93/6/30 ساعت 13 الی 15 پایه دوم : یکشنبه 93/6/23 ساعت 9 الی 10 پایه سوم : دوشنبه 93/6/24 ساعت 9 الی 10 پایه چهارم : یکشنبه 93/6/23 ساعت 11 الی 12 پایه پنجم : دوشنبه 93/6/24 ساعت 11 ...
 
ثبت نام سرویس ایاب و ذهاب مدرسه
 
/site/Portals/0/برنامه پایگاه تابستانی ترم دوم93.pdf
 
 
تمام حقوق این سایت برای نرجس محفوظ است