پیش ثبت نام دبستان نرجس برای سال تحصیلی 95-94 آغاز شد.(پایه پیش و اول و میان پایه های جدید)

یاد ایامرویدادهای مدرسه
 
طرح کیف در مدرسه : دبستان نرجس برای سال تحصیلی95-94 اقدام به برگزاری ((طرح کیف در مدرسه)) نموده است. الف ) چگونگی اجرای طرح کیف در مدرسه : نظام آموزشی در فرآیند تکامل جوامع ، دچار تحول شده و همه چیز با آن روزهایگذشته فرق کرده است. روی آوردن به سمت ا...
 
جشن باشکوهی ویژه دانش آموزان پایه ششم به مناسبت فارغ التحصیلی این عزیزان از مقطع ابتدایی در تاریخ 94/2/30 برگزار خواهد شد.
 
جشن الفبا ویژه دانش آموزان پایه اول مورخ 94/2/30 برگزار خواهد شد.
 
تمام حقوق این سایت برای نرجس محفوظ است